El Club de Futbol Sant Just contra la violència de gènere

El 25 de novembre és el dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Per aquest motiu, el Club de Futbol Sant Just  dóna total suport al manifest institucional.

Des de la nostra entitat manifestem la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista, perquè representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.

A iniciativa del Departament de Presidència i mitjançant el Consell General de l’Esport, el Club de Futbol Sant Just ha  formalitzat la adhesió al Manifest institucional i del món de l’Esport amb motiu del Dia Mundial per a l’eliminació de la violència envers les dones.

La seva difusió tindrà lloc durant la jornada esportiva del 28 de novembre, serà en forma de lectura pública.

manifest